İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp; Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek, Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek, Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak, Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak, Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek, Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

Yangın Güvenliği

  • Yangın çıkması muhtemel yerler belirlenir.
  • Yangınla mücadele malzemeleri standartlara uygun olarak seçilir.
  • Acil kaçış yolları belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenir.
  • Yangınla mücadele malzemelerinin tamamı periyodik olarak kontrol edilir.
  • Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu * "Acil Kaçış Planı" hazırlanması sağlanır.

Patlamadan Korunma

Patlamadan Korunma Dokümanı İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup; Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek, Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek, Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak, İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek, Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak, Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır

       

İş Güvenliği

Rehberlik ve Danışmanlık
Risk değerlendirmesi
Çalışma ortamı gözetimi
Eğitim ve bilgilendirme

Acil Durum Planı

Rehberlik ve Danışmanlık
Risk değerlendirmesi
Çalışma ortamı gözetimi
Eğitim ve bilgilendirme

Risk Değerlendirmesi

Rehberlik ve Danışmanlık
Risk değerlendirmesi
Çalışma ortamı gözetimi
Eğitim ve bilgilendirme

İşyeri Hekimliği

Rehberlik ve Danışmanlık
Risk değerlendirmesi
Çalışma ortamı gözetimi
Eğitim ve bilgilendirme