OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)

İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunda olan işletmeler bu ihtiyaçlarını kendi bünyesinde çalışan iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarından alabilecekleri gibi OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) Şirketleri şirketlerinden hizmet alarak da yerine getirebilirler. (Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilecektir.)

Kanun neler getiriyor?

 • Çalışanlar sağlık gözetiminden geçmeden işe başlamayacak.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtları etkin ve güncel olacak.
 • Tüm işyerleri acil durumlara karşı eylem planı hazırlanacak.
 • İş sağlığı ve güvenliği, işyeri çalışanlarının katkı ve katılımıyla sağlanacak.
 • Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği için bilgi ve eğitim ile verilecek.
 • Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmaması halinde çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek.
 • Risk değerlendirmesinin yapılmaması işi durdurma sebebi sayılacak.
 • İş sağlığı ve güvenliği için çalışan işlerden temsilcisi seçilecek.
 • Ulusal İSG (İş sağlığı ve güvenliği) Konseyinin kuruluş başlatılacak.
 • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak.
 • İşyerlerinin toplu halde bulunduğu yerlerde iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonu sağlanacak.
 • Kanunla uyumsuz davranışlara idari para cezası uygulanacak.
 • Hayati tehlike tespitinde işyerlerinde işin durdurulması sağlanacak.
 • Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için işletme kurulmadan gerekli önlem ve tedbir alınmış olacak.
Yayınlanan 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler ile işverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin alınması konusunda önemli sorumluluklar yüklemekte ve aksi durumda yükümlülüğünü yerine getirmeyen işyerlerine her bir işlem için 1.000 TL ile 80.000 TL' sı arasında para cezası yaptırımı öngörmektedir. Yasa işyerlerinde istihdam edilen işçi sayısı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenen bir geçiş süreci içinde uygulamaya girecektir
       

İş Güvenliği

Rehberlik ve Danışmanlık
Risk değerlendirmesi
Çalışma ortamı gözetimi
Eğitim ve bilgilendirme

Acil Durum Planı

Rehberlik ve Danışmanlık
Risk değerlendirmesi
Çalışma ortamı gözetimi
Eğitim ve bilgilendirme

Risk Değerlendirmesi

Rehberlik ve Danışmanlık
Risk değerlendirmesi
Çalışma ortamı gözetimi
Eğitim ve bilgilendirme

İşyeri Hekimliği

Rehberlik ve Danışmanlık
Risk değerlendirmesi
Çalışma ortamı gözetimi
Eğitim ve bilgilendirme