Hizmetlerimiz
 • İş Güvenliği
 • Acil Durum Planı
 • Risk Değerlendirmesi
 • İşyeri Hekimliği


 • İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;
  • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
  • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
  • İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
  • Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
  • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,
  • Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.
         

  İş Güvenliği

  Rehberlik ve Danışmanlık
  Risk değerlendirmesi
  Çalışma ortamı gözetimi
  Eğitim ve bilgilendirme

  Acil Durum Planı

  Rehberlik ve Danışmanlık
  Risk değerlendirmesi
  Çalışma ortamı gözetimi
  Eğitim ve bilgilendirme

  Risk Değerlendirmesi

  Rehberlik ve Danışmanlık
  Risk değerlendirmesi
  Çalışma ortamı gözetimi
  Eğitim ve bilgilendirme

  İşyeri Hekimliği

  Rehberlik ve Danışmanlık
  Risk değerlendirmesi
  Çalışma ortamı gözetimi
  Eğitim ve bilgilendirme